Trevliga resor

Kvalitetslöfte

Kvalitetslöfte för trafiktjänster utifrån 48 § i kollektivtrafiklagen (13.11.2009/869).

1. Trafiktjänster som erbjuds

Aaro E. Mäkelä Oy erbjuder tidtabellsenlig reguljär trafik i Södra Österbotten och i Satakunta. Vi erbjuder också tjänster för abonnerade körningar i hemlandet och även utomlands.

2. Information om tjänster och ändringar i dem

Du får information om rutterna och tidtabellerna för vår linjetrafik via Oy Matkahuolto Ab:s riksomfattande system: www.matkahuolto.fi, eller genom att ringa tfn 0200 4000.

Informationen om linjetrafikens rutter och tidtabeller finns också på vår webbplats www.aaroemakela.fi samt i våra tryckta publikationer med tidtabeller. På vår webbplats informerar vi också om eventuella ändringar och undantag vad gäller kördagar.

3. Biljetter som används och deras priser

Vi använder Oy Matkahuolto Ab:s och Björneborg stads biljettprodukter i linjetrafiken. Vid prissättningen följer vi Oy Matkahuolto Ab:s och Björneborg stads prissättning. Engångsbiljetter kan också köpas av bussföraren på bussen.

 4. Deltagande i informations- och biljettsystem

Alla Oy Matkahuolto Ab:s kort och korten för Björneborgs stadstrafik är gångbara i Aaro E. Mäkelä Oy:s linjetrafik. Vi deltar i Oy Matkahuolto Ab:s riksomfattande informations- och biljettsystem.

5. Fordon som används

Aaro E. Mäkelä Oy har totalt 17 bussar i trafik och de har plats för allt från 17 upp till 59 passagerare. Tekniskt sett är bussarna i utmärkt skick och lämpar sig mycket väl för abonnerad och linjetrafik.

För den abonnerade trafiken förfogar vi också över två bussar med anordningar för personer med funktionshinder. Bilarna har en hiss som lyfter upp direkt i höjd med golvnivån i passagerarutrymmet. Vissa bussar är också försedda med alkolås.

6. Mätning av kundnöjdhet

Vi mäter kundnöjdhet genom slumpmässigt genomförda kundenkäter. Vi tar även emot respons av kunderna såväl per telefon och e-post som genom förmedling av vår personal.

7. Hantering av klagomål, återbetalning, hävande av avtal samt skadeersättningar

Vi behandlar alla reklamationer och ärenden gällande skadeersättningar och strävar efter att besvara kunden snabbt. Vi behandlar alla reklamationer konfidentiellt och specifikt fall för fall.

8. Tjänster, assistans och information för speciella grupper samt beaktande av deras behov

Våra bussar i linjetrafik är inte speciellt utrustade för personer med rörelsehinder. Våra förare assisterar i mån av möjligheter de resenärer som behöver hjälp.

– Aaro E. Mäkelä Oy